Τσερκομηχανή πλαστικού τσερκιού.

  • Απλή χειροκίνητη τσερκομηχανή για πλαστικά τσέρκια πλάτους (από 12mm έως 15mm).
  • Κατάλληλη για επίπεδα δεσίματα.
  • Το δέσιμο των τσερκιών επιτυγχάνεται με μεταλλικούς συνδετήρες.

Τσερκομηχανή μεταλλικού τσερκιού.

  • Χειροκίνητη τσερκομηχανή χωρίς χρήση συνδετήρα.
  • Ρυθμιζόμενη για 3 διαστάσεις πλάτους (13mm, 16mm & 19mm)