ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

Bag Sealers

Κατάλληλα μηχανήματα για τη σφράγιση σακουλών.

Επιτραπέζια

  • Κατάλληλα για την κόλληση σακουλών (PE & PP) ακόμα και πολυστρωματικών υλικών.
  • Στιβαρή κατασκευή και εργονομικός σχεδιασμός.
  • Ενδεικτική λυχνία ειδοποίησης για το πέρας του χρόνου κόλλησης.
  • Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις μήκους κόλλησης.

Επιδαπέδια | Ποδοκίνητα 

  • Κατάλληλες για τη συγκόλληση όλων των τύπων σακουλών.
  • Ρύθμιση θερμοκρασίας συγκόλλησης.
  • Διατίθενται σε μονής και διπλής αντίστασης.