ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συσκευασία ανοιχτών πλευρών.

Η ιδανική λύση για την ομαδοποίηση.

  • Συρρίκνωση πολλών προϊόντων μαζί.
  • Περιτύλιξη προϊόντων με φιλμ.
  • Δυνατότητα ομαδοποίησης μεγάλων προϊόντων.
  • Ημιαυτόματες έως και πλήρως αυτόματες μηχανές.
  • Προδιαγραφές ISO 9001 & σήμανση CE.